Pārvaldīšanas līgums vai Pilnvarojuma līgums? Kādi līgumi ir jānoslēdz DZĪB un kāda ir atšķirība starp šiem līgumiem? Lektors: Ingārs Daibe

Kādi ir Pārvaldīšanas līguma un Pilnvarojuma līguma sastādīšanas pamatprincipi? Kādos gadījumos slēdz vienu vai otru no šiem līgumiem? Kādas tiesības, pienākumus un atbildību iegūst DZĪB, noslēdzot kādu no šiem līgumiem? Reģistrējoties Pārvaldnieku reģistrā, kurš no šiem līgumiem ir nepieciešams un kāpēc? Vai pārvaldīšanas līgums un Pilnvarojuma līgums ir jāslēdz ar mājas kopību vai DZĪB, kāpēc?

Ieraksts no konferences “Mājoklis 2023” arhīva.
Vairāk par konferenci šeit.