Mājoklis.lv kontakti

Apvienojoties varam kļūt ietekmīgi un atrisināt svarīgus jautājumus nozarē

Biedrība “Latvijas Dzīvokļu īpašnieku biedrību asociācija “Mājoklis””
Reģistrācijas Nr. 40008318959
Konta Nr.: LV59UNLA0055003399954

× Kā varam Jums palīdzēt?