Par mums

Mūsu mērķis: veicināt mājokļu attīstību, īstenojot uz zināšanām balstītas aktivitātes, piemēram, apmācības, konsultācijas, starptautiskos sadarbības projektus un nodrošināt savu biedru aktīvu atbalstu.

Katram dzīvokļa īpašniekam ir svarīgi, lai mājai būtu zinošs un labs pārvaldnieks. Asociācija apvieno tos, kam rūp namu pārvaldīšana un atjaunošana, risinājumi, savstarpējs atbalsts un nozares attīstība kopumā. Šobrīd Asociācijā apvienojušies vairāk kā 100 biedri – dzīvokļu īpašnieku biedrības, kooperatīvās sabiedrības, komersanti, izglītības iestādes, kopību pārstāvji, fiziskas personas.

Asociācija aktīvi iesaistās mājokļu politikas jautājumos, sniedz atbalstu un palīdzību saviem biedriem, sadarbojas ar Igaunijas dzīvokļu īpašnieku biedrību savienību EKYL, ir Tirdzniecības un rūpniecības kameras sadarbības biedrs.

Valde

Dace Vārna

Valdes priekšēdētāja

+371 29199108 | info@majoklis.lv

Aleksandra Cimbale

Valdes locekle

+371 26904040 | info@majoklis.lv

Ingārs Daibe

Valdes loceklis

+371 20004011 | riga@majoklis.lv

Kristīne Rozenberga

Valdes locekle

+371 27022703 | pieriga@majoklis.lv

NODAĻAS UN TO VADĪTĀJI

Rīgas nodaļa

riga@majoklis.lv

Pierīgas nodaļa

pieriga@majoklis.lv

Kurzemes nodaļa

Vadītāja: Dace Vārna

+371 29199108 | kurzeme@majoklis.lv

Vidzemes nodaļa

Vadītāja: Paula Leite-Berģe

+371 29995764 | vidzeme@majoklis.lv

Zemgales nodaļa

Vadītāja:Stella Miķelsone

+371 29990823 | zemgale@majoklis.lv

Latgales nodaļa

Vadītāja: Aleksandra Cimbale

+371 26904040 | latgale@majoklis.lv

* Kartē atzīmētas tikai juridiskās personas.

Asociācijā ir uzņemta arī 41 fiziska persona:

  • Rīgas nodaļā – 26 biedri, 
  • Pierīgas nodaļa – 8 biedri,
  • Zemgales nodaļa – 2 biedri,
  • Vidzemes nodaļa – 1 biedrs,
  • Kurzemes nodaļa – 3 biedri,
  • Latgales nodaļa – 1 biedri.
× Kā varam Jums palīdzēt?