Vienreizējā iestāšanās maksa – 25 EUR. Dalības maksa fiziskām personām – 65 EUR; biedrībām – 100 EUR, kooperatīvajām sabiedrībām – 120 EUR; izglītības iestādēm 350 EUR.

Sabiedrībam ar ierobežotu atbildību (SIA) un citām juridiskām personām, komersantiem, saimniecisko darbību veicējiem – pēc apgrozījuma:

Vienreizējā iestāšanās maksa – 25 EUR. Dalības maksa biedrībām, kooperatīvajām sabiedrībām, kopībām un uzņēmumiem: no 40 EUR līdz 180 EUR gadā. Dalības maksa izglītības iestādēm, nozares asociācijām 180 EUR gadā. 

Maksa tiek noteikta pēc platības m2 (par izejas datiem ņemot 1 vienības (dzīvoklis/nedzīvojamā telpa) / atbilstību 50 m2) skaita:

Gada apgrozījums (EUR)

No 0 līdz 99 999

No 100 000
līdz 999 999

No 1 000 000 un vairāk

Biedra naudas apmērs

200

350

550

10 EUR ceturksnī /40 EUR gadā

15 EUR ceturksnī /60 EUR gadā

20 EUR ceturksnī /80 EUR gadā

25 EUR ceturksnī /100 EUR gadā

35 EUR ceturksnī /140 EUR gadā

45 EUR ceturksnī /180 EUR gadā

Biedru privilēģijas

IESPĒJA IETEKMĒT PROCESUS NAMU PĀRVALDĪŠANAS NOZARĒ

BIZNESA KONTAKTI

APMĀCĪBAS, PIEREDZES APMAIŅAS BRAUCIENI

JURIDISKAIS ATBALSTS

STARPTAUTISKA SADARBĪBA

ATLAIŽU PROGRAMMA

Biedrība “Latvijas Dzīvokļu īpašnieku biedrību asociācija “Mājoklis””
Reģistrācijas Nr. 40008318959
Konta Nr.: LV59UNLA0055003399954