Vakar, 3. aprīlī, LDzĪB “Mājoklis” bija iespēja piedalīties Latvijas Lielo pilsētu asociācijas rīkotajā, saturīgajā un ļoti mājīgajā konferencē “Latvijas valstspilsētu darbības stratēģija 2027” Nacionālās Bibliotēkas telpās. Arhitekti, pašvaldību vadītāji, politiķi, pilsētplānošanas eksperti un investori diskutēja par pilsētu lomu un nozīmi valsts attīstības veicināšanā.

Pasākuma primārais uzdevums bija prezentēt jaunizveidoto Latvijas valstspilsētu darbības stratēģiju līdz 2027. gadam, kas ietver sevi redzējumu par katras pilsētas attīstības virzieniem un savstarpējām sadarbības iespējam. Toties vairākums runātāju pasvītroja – sakārtots un drošs mājoklis ir labklājības un apmierinātas sabiedrības pamats.

Galvenās pasākuma atziņas, kas rezonē ar katru, kas ir iesaistīts nekustāmā īpašuma pārvaldīšanā, attīstīšanā un saglabāšanā, ir sekojošās:

  1. Plānošana ir spēja vienoties visām iesaistītajām pusēm.
  2. Savukārt, attīstība ir spēja sadarboties un sacensties vienlaikus. Veselīga konkurence veicina katru iesaistīto parādīt labāko rezultātu.
  3. Kaut gan, sadarbība kā jēdziens novecojas – moderns attiecību modelis ir partnerība. Partnerībā lomas, atbildības un uzdevumi ir precīzi definēti visiem dalībniekiem.
  4. Pilsēta ir vieta, kur katram cilvēkam jāatrod mājoklis, darbs un iespēja atpūsties. Pašvaldības mūsdienas apzinās, kas mājokļu sakārtošana ir pirmais solis, lai padarītu apdzīvotu vietu pievilcīgu un interesantu cilvēkiem. Kvalitatīvs mājoklis – pilsētas konkurētspējas pamats.
  5. Cilvēkresursi ir 21.gadsimta zelts. Jāiegulda cilvēkos, jāveido cilvēka izaugsmei piemērotu vidi. Šāda veidā izkristalizēsies līderi, kas nedos apstāties palaistam ilgtspējīgas attīstības mehānismam.
  6. Jebkurš cilvēks akceptē un labprāt īsteno datos balstītus lēmumus. Likums ir spēkā arī daudzdzīvokļu māju atjaunošanā un pilsētvides sakārtošanā.

LDzĪB “Mājoklis” izsaka pateicību Latvijas Lielo pilsētu asociācijai par jaudīgo pasākumu, un novēl mums visiem, lai stratēģijā rakstītais un uz skatuves teiktais tuvākajā laikā īstenotos!