Šo sestdien, 22.jūlijā, Latvijas Dzīvokļu īpašnieku biedrību asociācijas “Mājoklis” biedru kopsapulce bija pārstāvēta ar kvorumu un sapulcē vienbalsīgi tika pieņemts lēmums par biedrības statūtu grozījumiem, palielinot līdzšinējo valdes locekļu sastāvu un līdzšinējā revidenta vietā izveidojot revīzijas komisiju trīs locekļu sastāvā. 

Atskatoties uz aizvadītā gada rezultātiem un izvirzītajiem mērķiem – paveikts liels darbs! Asociācijai turpinot attīstīties un izvirzot arvien jaunus mērķus, biedru kopsapulce lēma par nepieciešamību paplašināt valdes sastāvu. Turpmāk valdē darbosies pieci valdes locekļi, katram uzņemoties atbildību par savu darbības jomu, tā nodrošinot vēl kvalitatīvāku Asociācijas pārvaldības procesu.

Apsveicam jaunos valdes locekļus: Ingāru Daibi, Svetlanu Druvinieci un Kristīni Rozenbergu! 

Apsveicam jaunos revīzijas komisijas locekļus: Paulu Leiti – Berģi, Kristīni Anmani, Ilzi Kurēnu!

Vairāk par Asociāciju “Mājoklis” lasi Jaunumu sadaļā.