pirmā diena

Dienas tēma. Informācijas un pieredzes apmaiņa par jaunākajām izmaiņām un tendencēm normatīvajos aktos namu pārvaldīšanas jautājumos (kā tiek veicināta mājokļa attīstība, ilgmūžība un drošība),  dzīvokļu īpašnieku kopību un biedrību loma izmaiņu kontekstā, profesionālu, zinošu un kvalificētu pārvaldnieku aroda stiprināšana sabiedrībā, pašvaldību līdzatbildība mājokļu politikā, atkritumu apsaimniekošana kā zaļā kursa sastāvdaļa.

dace vārna

Asociācijas “Mājoklis” valdes priekšsēdētāja

TĒMA: Kurp ejam? Latvijas mājoklis skaitļos

Rolands Irklis

Valsts Kontrolieris

TĒMA: “Ēku drošība: kas ir “iekustējies” pēc Valsts kontroles veiktās revīzijas”

Juris Jansons

Latvijas Republikas tiesībsargs

TĒMA: “Kas “sāp” dzīvokļu īpašniekiem jeb tiesībsarga skats uz namu pārvaldīšanu.”

Mārtiņš Auders

Ekonomikas ministrijas Mājokļu departamenta direktors

TĒMA: Jaunais dadzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas regulējums

Andres Jaadla

Igaunijas dzīvokļu īpašnieku biedrību savienības
EKYL valdes priekšsēdētājs

TĒMA: Kaimiņu pieredze mājokļu politikas risinājumos

Dace Ziediņa

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora vietniece mājokļu pieejamības jautājumos

TĒMA: Mājokļu politika Rīgā

Aino Salmiņš

Latvijas pašvaldību savienības padomnieks tautsaimniecības jautājumos

TĒMA: Pašvaldību loma mājokļu politikas veidošanā

Svetlana Mjakuškina

Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) direktore

TĒMA: BIS kā atbalsts mājokļa īpašniekiem

Aija Meļņikova

Rīgas domes Būvobjektu kontroles nodaļas vadītāja vietniece

TĒMA: Ēku ekspluatācijas drošības uzraudzība

Jānis Uzulēns

"Jurisconsultus” vadītājs, praktizējošs jurists būvniecības lietās

TĒMA: Padomju laikā celto daudzdzīvokļu ēku tehniskais stāvoklis

Mārtiņš Tīdens

Liepājas pašvaldības izpilddirektora vietnieks
īpašumu jautājumos

TĒMA: Daudzdzīvokļu māju atjaunošanas perspektīva

otrā diena

Dienas tēma. Dzīvojamo ēku energoefektivitāte ir problēma visā Eiropā novecojošā ēku fonda un māju īpašnieku organizācijas trūkuma dēļ. Arī Latvijā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanas darbi saskaras ar dažādiem šķēršļiem. Konferencē paredzēts apspriest stratēģiskas un sistemātiskas koordinācijas nozīmi daudzdzīvokļu ēku renovācijas uzsākšanā, kas palīdzētu māju īpašniekiem reaģēt uz energoefektivitātes problēmām.

Gatis Silovs

Ekonomikas ministrijas Enerģētikas finanšu instrumentu departamenta direktors

TĒMA: Energoefektivitāte – kā galvenais virzītājs ceļā uz ēku renovāciju

Dace vārna

ASOCIĀCIJAS “MĀJOKLIS” VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJA

TĒMA: Ko Latvijas iedzīvotāji domā par mājas siltināšanu un renovāciju? No kā ir atkarīgs lēmums par mājas renovācijas uzsākšanu?

Irina Reva

Igaunijas dzīvokļu īpašnieku biedrību savienības EKYL galvenā juriste

TĒMA: Igaunijas likumdošanas pieredze. Reformas pozitīvā ietekme uz daudzdzīvokļu māju renovācijas jautājumu risināšanu un darbu finansēšanas iespējām

Ieva Vērzemniece

ALTUM Energoefektivitātes programmu
departamenta vadītāja

TĒMA: Finansējuma iespējas māju atjaunošanā

Jānis Ikaunieks

Rīgas enerģētikas aģentūras direktors.

TĒMA: Atbalsts daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai Rīgā

Jānis Šipkovs

Energoefektivitātes eksperts

TĒMA: Vai Latvijā siltinātās ēkas var nākties pārsiltināt? Igaunijas “dziļās renovācijas ceļš”

Aleksandra Cimbale

Latvijas Dzīvokļu īpašnieku biedrību asociācijas “Mājoklis” valdes locekle

TĒMA: Energoefektivitātes pasākumu analīze tipveida daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās

Ēriks Kehris

NĪ attīstītājs, SIA “Cubed” vadītājs un dibinātājs

TĒMA: Kā digitālās tehnoloģijas palīdz radīt pieejamākus un ilgtspējīgākus mājokļus

Andris Lujāns

ISOVER projektu vadītājs,
“Energoefektīvākā māja” žūrijas loceklis

TĒMA: Ventilējamā fasāde kā ilgtspējīgs risinājums daudzdzīvokļu ēku siltināšanai

Noskaties konferences ierakstus, lai redzētu un dzirdētu izskanējušo informāciju 2023.gada 1.-2.jūnijā! Aizpildi pieteikumu šeit, lai saņemtu saiti uz ierakstiem savā e-pastā.

Jau ir atverta pieteikšanās konferencei “Mājoklis 2024”. Vairāk informācijas šeit.