Jau 1.-2.jūnijā tiekamies konferencē “Mājoklis 2023”: Latvijas lielākais, ilgtspējīgai mājokļu politikai un ēku energoefektivitātei veltītais divu dienu pasākums!

“Valsts kontroles revīzija par ēku drošumu valsts un pašvaldību līmenī palīdzēja “lauzt ledu” un sākt risināt ilgstoši sasāpējušo ēku drošības problēmu. Būtiskākā revīzijā konstatētā problēma – neviens nerūpējas par ēkām tā, kā noteikts normatīvajos aktos. Iemesli tam dažādi – nepietiekama iesaistīto personu izpratne par drošu ēku ekspluatāciju, būvvalžu neatkarības riski un darba metodikas trūkums, ēku apsaimniekotāju profesionālās kvalifikācijas un kontroles neesamība, kā arī nepietiekami uzkrājumi ēkām un finansējuma ēku renovācijai nepieejamība. Pateicamies par līdzšinējo sadarbību Ekonomikas ministrijai un revīzijā iekļautajām pašvaldībām, taču kopumā – joprojām darāmā vēl ir ļoti daudz. Aicinu visas Latvijas pašvaldības pārņemt labo praksi un proaktīvi risināt ēku drošības problēmas!”
/Rolands Irklis, Latvijas Republikas Valsts kontrolieris, konferences referents/

 

1.-2.JŪNIJS, ATTA CENTRS, RĪGA

Vēl ir iespēja pieteikties īpaši gaidītā namu apsaimniekošanas un pārvaldīšanas nozares pasākumā: majoklis.lv/konference

 

Konferences dalībnieki/lektori/viesi:

Ieskaties konferences programmā: www.majoklis.lv/majoklis2023-programma

“Ikvienam iedzīvotājam ir tiesības dzīvot ilgmūžīgā, ērtā un pieejamā mājoklī. Valsts un pašvaldību pienākums ir radīt apstākļus, kas atvieglotu iedzīvotāju iespējas attīstīt un labiekārtot savu dzīvesvietu. Pārdomāta mājokļu politika, it īpaši reģionos, veicinās iedzīvotāju vēlmi dzīt savas saknes dzimtajā pilsētā, tā spēcinot Latvijas ekonomiku un izaugsmi.”
/Normunds Audzišs, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas izpilddirektors/

Katrs šeit gūs ieskatu nozares likumdošanas jaunumos, uzzinās par gaidāmo dzīvojamo māju privatizācijas procesa pabeigšanu un pašvaldību lomu šā procesa pabeigšanā, jauno Pārvaldīšanas likumprojektu, pieredzē balstītiem risinājumiem ēku renovācijā. Konferences vadītāji: LTRK valdes priekšsēdētājs J.Endziņš un raidījumu vadītājs A.Bogustovs.

 

1.-2.JŪNIJS, ATTA CENTRS, RĪGA

Pievienojies: www.majoklis.lv/konference

Rīko Latvijas Dzīvokļu īpašnieku biedrību asociācija “Mājoklis” sadarbībā ar RPA “Rīgas enerģētikas aģentūra” un SIA “Force Lex” Pārvaldnieku izglītības iestādi.
Konferences sadarbības partneris ir AS “CleanR Grupa”, SIA “Saint-Gobain ISOVER”.