Dzīvojamo māju vizuālā apskate un tehniskā apsekošana. Kā organizēt tehniskās uzraudzības procesus un to izpildi? Mājas konstrukciju kalpošanas laiki?
Lektore: Aleksandra Cimbale

Jomas normatīvie akti, kuri nosaka dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un komunikāciju apsekošanas, tehniskās apkopes un remontdarbu izpildi un plānošanu. Kādas ir atšķirības starp dzīvojamās mājas vizuālo apskati un tehnisko apsekošanu? Kāds gadījumos pārvaldnieks veic šīs darbības?

Ieraksts no konferences “Mājoklis 2023” arhīva.
Vairāk par konferenci šeit.