Dzīvokļu īpašnieku Biedrību dibināšana un loma dzīvojamās mājas pārvaldīšanā.
Lektors: Ingārs Daibe

DZĪB dibināšanas nosacījumi, nepieciešamā dokumentācija un soļi; Kā DZĪB kļūt par savas mājas pārvaldnieku? DZīB kā dzīvojamās mājas pārvaldnieks vai kopības pilnvarotā persona? Kādas ir atšķirības ikdienas mājas pārvaldīšanā? Kā organizēt šos procesus? Uc.

Ieraksts no konferences “Mājoklis 2023” arhīva.
Vairāk par konferenci šeit.