Dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību pārņemšana.
Lektore: Kristīne Rozenberga

Ko nozīmē ‘’nepārņemta māja vai pārņemta māja?” Kādas ir atšķīrības un tam sekas? Ko nozīmē “dzīvojamās mājas pārvaldīšana ? ” Kas iegūst tiesību pārvaldīt dzīvojamo māju pēc pārvaldīšanas tiesību pārņemšanas? Uc.

Ieraksts no konferences “Mājoklis 2023” arhīva.
Vairāk par konferenci šeit.