Dzīvokļu īpašnieku Biedrību dibināšana un loma dzīvojamās mājas pārvaldīšanā

Dzīvokļu īpašnieku Biedrību dibināšana un loma dzīvojamās mājas pārvaldīšanā. Lektors: Ingārs Daibe DZĪB dibināšanas nosacījumi, nepieciešamā dokumentācija un soļi; Kā DZĪB kļūt par savas mājas pārvaldnieku? DZīB kā dzīvojamās mājas pārvaldnieks vai kopības pilnvarotā persona? Kādas ir atšķirības ikdienas mājas pārvaldīšanā? Kā organizēt šos procesus? Uc. Ieraksts no konferences “Mājoklis 2023” arhīva. Vairāk par konferenci […]

Ar ko dzīvokļu īpašnieku biedrībai ir praktiski jāsāk nama pārvaldīšanas uzdevums?

Ar ko dzīvokļu īpašnieku biedrībai ir praktiski jāsāk nama pārvaldīšanas uzdevums? Lektore: Kristīne Rozenberga Kādi mājas dati ir jāiegūst? Kādi dokumenti ir jāiegūst? Kur iegūt dokumentāciju, ja tāda nav saņemta no iepriekšējā nama pārvaldnieka? Kādi dati jāiegūst par dzīvokļu īpašniekiem? Kā šos datus iegūt, izmantot un kā tos glabāt? Kādi līgumi ir jānoslēdz, pirms tiek […]

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību pārņemšana | Semināra ieraksts

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību pārņemšana. Lektore: Kristīne Rozenberga Ko nozīmē ‘’nepārņemta māja vai pārņemta māja?” Kādas ir atšķīrības un tam sekas? Ko nozīmē “dzīvojamās mājas pārvaldīšana ? ” Kas iegūst tiesību pārvaldīt dzīvojamo māju pēc pārvaldīšanas tiesību pārņemšanas? Uc. Ieraksts no konferences “Mājoklis 2023” arhīva. Vairāk par konferenci šeit.

Kā organizēt tehniskās uzraudzības procesus un to izpildi? | Semināra ieraksts

Dzīvojamo māju vizuālā apskate un tehniskā apsekošana. Kā organizēt tehniskās uzraudzības procesus un to izpildi? Mājas konstrukciju kalpošanas laiki? Lektore: Aleksandra Cimbale Jomas normatīvie akti, kuri nosaka dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un komunikāciju apsekošanas, tehniskās apkopes un remontdarbu izpildi un plānošanu. Kādas ir atšķirības starp dzīvojamās mājas vizuālo apskati un tehnisko apsekošanu? Kāds gadījumos […]

MK noteikumi Nr. 238 piemērošana ikdienas nama pārvaldīšanā | Semināra ieraksts

MK noteikumi Nr. 238 (Ugunsdrošības noteikumi) piemērošana ikdienas nama pārvaldīšanā. Lektors: Matīss Dūviņš Elektropārvaldes līniju piederības apkopes robežas daudzdzīvokļu namos; Ikdienas komunikācija ar Valsts Ugunsdzēsības un Glābšanas dienestu nama pārvaldīšanas uzdevuma nodrošināšanā uc. Ieraksts no konferences “Mājoklis 2023” arhīva. Vairāk par konferenci šeit.

Pārvaldīšanas līgums vai Pilnvarojuma līgums? | Semināra ieraksts

Pārvaldīšanas līgums vai Pilnvarojuma līgums? Kādi līgumi ir jānoslēdz DZĪB un kāda ir atšķirība starp šiem līgumiem? Lektors: Ingārs Daibe Kādi ir Pārvaldīšanas līguma un Pilnvarojuma līguma sastādīšanas pamatprincipi? Kādos gadījumos slēdz vienu vai otru no šiem līgumiem? Kādas tiesības, pienākumus un atbildību iegūst DZĪB, noslēdzot kādu no šiem līgumiem? Reģistrējoties Pārvaldnieku reģistrā, kurš no […]