Latvijas Dzīvokļu īpašnieku biedrību asociācija “Mājoklis” norit BIEDRU DIENAS, kur katram biedram ir iespēja:

 • satikt asociācijas “Mājoklis” nodaļuvadītājus un valdi, personīgi;
 • klātienē vai attālināti un aprunāties;
 • izteikt savas vēlmes un ierosinājumus;
 • atrast tieši sevvispiemērotākos seminārus;
 • uzzināt par “Mājokļa”biedra priekšrocībām un atbalsta iespējām;
 • konsultēties unneformālā vidē aprunāties;
 • uzzināt kā ”Mājoklis”var palīdzēt tieši Tev ikdienas nama pārvaldīšanas darbā.

Uzklausa:

 • Dace Vārna, valdes priekšsēdētāja un Kurzemes nodaļas vadītāja
 • Aleksandra Cimbale, valdes locekle un Latgales nodaļas vadītāja
 • Ingārs Daibe, Rīgas nodaļas vadītājs
 • Kristīne Rozenberga, Pierīgas nodaļas vadītāja
 • Stella Miķelsone, Zemgales nodaļas vadītāja
 • Paula Leite- Berģe, Vidzemes nodaļas vadītāja

Katram biedram ir iespēja ieplānot kavalitatīvu un produktīvu sarunu!