Jau pavisam drīz – 5.augustā – Asociācija “Mājoklis” svinēs viena gada jubileju, taču pēc sasniegtajiem rezultātiem un ieguldītā darba – šķiet, ka esam krietni vecāki. Asociācija, sagaidot savu pirmo jubileju apvieno 86 biedrus no visiem Latvijas reģioniem un mērķtiecīgi turpina stiprināt savas nodaļas reģionos.

Šī gada laikā paveikto atspoguļo mājas lapas ieraksti – esam iestājušies “Latvijas Rūpniecības un tirdzniecības kamerā”, stiprinājuši sadarbību ar mūsu igauņu kaimiņu dzīvokļu īpašnieku biedrību asociāciju “EKYL”, organizējuši biedru kopsapulces, piedalījušies pieredzes apmaiņas braucienos uz Igauniju, organizējuši un vadījuši nevienu vien semināru, kā arī apmācības gan pašu biedriem, gan pēc Rīgas enerģētikas aģentūras aicinājuma – plašākam interesentu lokam. 

Esam piedalījušies jaunā Pārvaldīšanas likumprojekta un Dzīvokļu īpašuma likumu grozījumu sabiedriskajā apspriešanā, kā arī Ekonomikas ministrijas organizētajās darba grupu sanāksmēs. 

Gads ir parādījis un apliecinājis, cik nozīmīga ir darbošanās kopā, dalīšanās pieredzē, profesionālas sarunas, konsultācijas, kā arī atbalsts un praktisks padoms ikdienas darbos mūsu kopīgajās saziņas grupās. Tieši atbalsta un pleca sajūta, kopīga darbošanās – ir tas, ko mūsu biedri atzīmējuši kā īpaši nozīmīgu vērtību šā gada laikā. 

Izlolotais “Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas ceļvedis”, kas savu pirmo tirāžu piedzīvoja maijā, jau ieguvis daudz pozitīvu atsauksmju un pieprasījums pēc šā palīgmateriāla turpina augt –  tāpēc rudenī plānojam izdot jaunu tirāžu.

Jūnijs un jūlijs Asociācijai bijis īpašiem izaicinājumiem pilns – dalība vairākos nozīmīgos pasākumos – arī sarunu festivālā Lampa par tik svarīgajiem ēku drošības jautājumiem un Asociācijas Biedru dienas pasākumi un tikšanās.

Īpaši lepojamies ar noorganizēto PIRMO mājokļu politikai, īpaši ēku drošībai un energoefektivitātei veltīto konferenci “Mājoklis 2023”, kas 1.- 2.jūnijā pulcēja vairāk kā 2250 apmeklētāju klātienē un tiešsaistē. Kā jau ar visu jauno – pirmā reize ir ļoti nozīmīga. Konference jaunā kvalitātē pacēla vairākus nozīmīgus jautājumus, deva impulsu jauniem risinājumiem. Savukārt mums kā Asociācijai tā deva pārliecību un spēku kā līdzvērtīgiem partneriem piedalīties likumdošanas procesos. Ticam, ka konference “Mājoklis” kļūs par ikgadēju un ļoti gaidītu notikumu arī nākamajā – 2024. gadā! 

Atskatoties uz gadu – paveikts liels darbs! Tas rada gandarījumu un drošības sajūtu – turpināt attīstīties un izvirzīt arvien jaunus mērķus. Sirsnīga pateicība visiem, kas atbalstīja un turpina atbalstīt Asociāciju!

Mēs lepojamies ar saviem biedriem – milzīgs paldies jums katram par šo gadu!  Visi kopā mēs visi esam spēks, kas var realizēt neticami jaudīgas un drosmīgas idejas, kas padarīs mūsu Latvijas cilvēku dzīvi labāku!

Uz tikšanos 18. – 19.augustā Asociācijas “Mājoklis” 1. dzimšanas dienas svinībās mūsu kopīgā pasākumā Abragciemā!

Vairāk informācijas par to, kā kļūt par biedru šeit.