2024.gada 1.aprīlī Latvijas Dzīvokļu īpašnieku biedrību asociācijas “Mājoklis” biedru sapulce vienbalsīgi apstiprināja 2023.gada pārskatu, pieņēma Ētikas kodeksu un iecēla Ētikas komisiju.

Ētikas kodeksa pieņemšana ir nozīmīgs solis, jo turpmāk dos biedriem skaidru priekšstatu par to, kā rīkoties dažādās situācijās, kā arī saskarsmē ar kolēģiem. Principu un normu ievērošana noteikti kalpos biedrības iekšējās vides sakārtošanai.

Ētikas komisijas uzdevums būs dot novērtējumu biedru rīcības atbilstībai ētikas normām, izskatīt kodeksa pārkāpumus un ētiski problemātiskus un neviennozīmīgus jautājumus.

Ētikas komisijas sastāvs (apstiprināts ar 2024.gada 1.aprīļa biedru sapulces lēmumu (protokols nr.3).:

Apsveicam jaunievēlētos komisijas locekļus un vēlam izturību pildot šā amata pienākumus! Ētikas kodeksa ievērošana turpmāk ir ikviena biedra pienākums, kas īstenojams, biedriem pilnveidojot sevi, paaugstinot apzinīgumu, attīstot paškontroli un spēju izprast situāciju.

Asociācijas ētikas galvenie pamatprincipi ir:
✓ taisnīgums un godīgums;
✓ cieņa un tolerance;
✓ lojalitāte un atbildība;
✓ neitralitāte un neietekmējamība.

Nākamā biedru sapulce 6.aprīlī, kurā vēlēsim valdi.