SIA “Priekules Nami” mūs uzaicināja, lai novadītu semināru un sniegtu konsultācijas daudzdzīvokļu namu vecākajiem, arī dzīvokļu īpašniekiem, par dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību pārņemšanas procedūru, DZĪB dibināšanu un lomu dzīvojamo māju pārvaldīšanā un attīstīšanā.

Bijām patiesi pārsteigti par atnākušo lielo ieinteresētību, par dzīvokļu īpašnieku vēlmi uzzināt un saprast apsaimniekošanas jomas normatīvā akta regulējumu un to pielietojumu ikdienas namu pārvaldīšanas processos. Tik interesanta diskusija starp namu pārvaldniekiem un dzīvokļu īpašniekiem sen nebija novērota.

Guvām pārliecību, ka pareizi izskaidrojot tik sarežģītu jomu kā māju pārvaldīšana, var saprast arī vienkāršs cilvēks, kurš nav saistīts ar šo nozari ikdienā. Esam pilnīgi pārliecināti, ka pēc šodienas semināra, Latvijā ir par vienu pilsētu vairāk, kurā būs daudz zinošāku māju vecāko un māju kopību pārstāvju.

Paldies SIA “Priekules nami” un personiski tās valdes loceklei Artai Braunai, tehniskajam direktoram Rimam Mickusam, namu pārvaldniekam un Asociācijas biedram Arvīdam Iesalniekam par uzaicinājumu, sirsnīgo sagaidīšanu un sarunām, kas bija vērstas sadarbības virzienā. Paldies ALTUM Kurzemes reģiona vadītājai Ilzei Zandbergai par ieinteresētību un produktīvu komunikāciju.