Ar ko dzīvokļu īpašnieku biedrībai ir praktiski jāsāk nama pārvaldīšanas uzdevums?
Lektore: Kristīne Rozenberga

Kādi mājas dati ir jāiegūst? Kādi dokumenti ir jāiegūst? Kur iegūt dokumentāciju, ja tāda nav saņemta no iepriekšējā nama pārvaldnieka? Kādi dati jāiegūst par dzīvokļu īpašniekiem? Kā šos datus iegūt, izmantot un kā tos glabāt? Kādi līgumi ir jānoslēdz, pirms tiek uzsākta nama pārvaldīšana?

Ieraksts no konferences “Mājoklis 2023” arhīva.
Vairāk par konferenci šeit.