Aptaujas mērķis ir iegūt Jūsu kā konferences dalībnieku viedokli par referentu (runātāju) prezentācijām, lai novērtētu satura kvalitāti un atbilstību.

Aptauja ir anonīma, un tas rezultāti tiks analizēti apkopotā formā.