Asociācijas “Mājoklis”biedriem 1 semināra vai praktiskāa darbnīcas apmeklējums 1x gadā pēc pašu izvēles – BEZ MAKSAS.

SEPTEMBRIS

OKTOBRIS

NOVEMBRIS

DECEMBRIS

PRAKTIKUMI. PRAKTISKĀS DARBNĪCAS